Căn cước điện tử,việc làm "ngược dòng" của Việt Nam

Nước ta, kinh tế thì phát triển kém, khoa học kỹ thuật thì trì trệ, dân số thì phát triển không kiểm sóat được và chính sách thì lệ thuộc rất nhiều (nếu không muốn nói thẳng ra là lệ thuộc hòan tòan) vào Trung quốc.