1 2 3 ... 37 38 39  Trang sau
Kiểm tra từng hoá đơn trên 10 000 Kc mà các doanh nghiệp xuất ra

Hóa đơn giả sẽ khó có cửa

Nhà nước Séc sẽ giải quyết vấn đề gian lận thuế bằng đạo luật mới với doanh thu trực tuyến và kiểm tra hóa đơn điện tử.Sai phạm của công ty sẽ bị phạt và kiểm tra từ phòng thuế.